ติดต่อเรา

มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต
(Diplomatic Speaking Institute Foundation)

ที่อยู่ :
2508/485 โครงการดินแดง 3 การเคหะแห่งชาติ
ถ.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-245-1545, 02-245-7174
แฟกซ์ : 02-642-9480

แผนที่