รางวัลนักพูดดีเด่น

นักพูดที่ได้รับการยกย่องจากสถาบันการพูดแบบการทูต

คุณอำนาจ สอนอิ่มสาตร์ จากรายการคุยโขมง 6 โมงเช้า
ดร.วิษณุ เครืองาม ผู้ดำเนินรายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง
คุณพรรณี เลียงวิทยาคุณ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
คุณขวัญเรือน อภิมณฑ์ ผู้ประกาศประจำสถานีวิทยุกระทรวงศึกษาธิการ
คุณลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
คุณปิยะ ชำนาญกิจ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
คุณสุภาวดี ชวลิตเสวี รายการวิทยุ “หญิงไทยไขข่าว”